25.2.2024
XXI. ročník

Aktuality

26.2. 2024 22:45
Letošní ročník je definitivně za námi. Ještě jednou tedy děkujeme všem účastníkům, gratulujeme vítězům a těšíme se opět v prosinci na XXII. ročníku, který se bude konat na Zaječím potoce.

26.2. 2024 21:40
Pro zajímavost uvádíme, že trať kategorie H testoval Jiří Zelinka s výsledným časem 16:23, přičemž kontrolu 101 vynechal, kontrolu 102 razil na postupu na čtvrtou kontrolu a kontrolu 103 při postupu na šestnáctou kontrolu.

26.2. 2024 21:40
Zveřejnili jsme mezičasy, z nichž se dozvíte, kde na trati a v jakém čase jednotliví závodníci razili kontroly finty. Odkaz na mezičasy je pod výsledky závodu.

26.2. 2024 1:19
Zveřejnili jsme výsledky závodu. Během dneška přidáme i mezičasy.

25.2. 2024 22:02
Na startu zbylo červené tričko s nápisem Supported. Na trati byl dále nalezen inhalátor. Pokud některou z těchto věcí postrádáte, tak prosím kontaktujte pořadatele na mailu uvedeném v rozpise.

25.2. 2024 21:50
Do fotogalerie jsme přidali pár fotek z průběhu závodu a z vyhlášení výsledků.

25.2. 2024 21:22
Závody jsou úspěšně za námi. Cílem vás prošlo 185 a doufáme, že jste si závod užili. Zpracování výsledků kvůli fintě zabere trochu času, takže se zatím můžete podívat na mapy s tratěmi.

25.2. 2024 00:50
Na dnešní závod je vše připraveno. Těšíme se na Vás!

24.2. 2024 17:24
Do startovky kategorie H jsme rozvěž doplnili čísla zapůjčovaných čipů. Ve všech kategoriích je k dispozici zatím dostatek vakantů pro případné dohlášky.

23.2. 2024 22:00
Do startovek kategorií D, HDD a ZV jsme doplnili čísla zapůjčovaných čipů. V těchto kategoriích budeme půjčovat čipy SI-pCard s kapacitou 20 kontrol. Doporučujeme nastudovat si na webu SportIdentu, o co se jedná a v závodě pak zbytečně nerazit kontroly navíc.

23.2. 2024 21:16
Doplnili jsme startovku o dohlášky. Je v ní i několik drobných změn na základě proseb některých přihlášených. Zkontrolujte si tedy prosím svůj startovní čas.

22.2. 2024 22:35
Lehce jsme doplnili a upřesnili pár odstavců v Pokynech. Týká se to především způsobu zveřejňování průběžných výsledků. Nová je také informace o možném výskytu cyklistů v části závodního prostoru.

22.2. 2024 20:21
Nalosovali jsme startovní listiny. Snažili jsme se co nejvíce vyhovět všem požadavkům na časy startu. Pokud se nám to někde úplně nepovedlo, popřípadě jsme na někoho zapomněli, tak se nám prosím ozvěte na e-mail uvedený v rozpise.

22.2. 2024 20:20
Termín přihlášek skončil a my se těšíme na 187 závodníků. Pokud se chcete ještě dohlásit, kontaktujte prosím pořadatele na e-mailu uvedeném v rozpise. Map jsme nechali vytisknout více a volných míst je ve všech kategoriích dost.

18.2. 2024 22:08
Letošní O-mikron bude svým charakterem odpovídat sprintu asi nejvíce za posledních 12 let. Proto jsme se pro letošek rozhodli netradičně zapnout na kontrolách AIR mód, abychom ještě zatraktivnili některé komplexní volby postupu.

18.2. 2024 22:03
Během probíhání tratí jsme dospěli k závěru, že směrné časy kategorií D a H uvedené v rozpisu jsou nastavené na úroveň reprezentace. Tomáš Křivda a Terka Janošíková ale letos asi dají přednost reprezentační akcí, takže v pokynech uvádíme lehce prodloužené hodnoty.

18.2. 2024 22:02
O tomto víkendu jsme doladili a otestovali tratě a zároveň dokreslili pár posledních drobných změn do mapy. Na základě toho zveřejňujeme pokyny jejichž součástí jsou parametry tratí a popis letošní finty

13.2. 2024 10:12
Mapa pro letošní ročník je hotová. Aby ani letošní ročník nebyl žádným panelkrosem, ale plnotučným O-mikronem, tak jsme pro vás domapovali nový kus mapy. Ukázky nové mapy najdete v pravém menu.

2.2. 2024 22:23
Dnes jsme dokončili mapu a při té příležitosti jsme pořídili i pár fotek vloni nepoužité části terénu, které jsme přidali fo fotogalerie

2.2. 2024 21:56
Přihláškový systém zde na webu i na ORISu je plně funkční

2.2. 2024 21:56
Zveřejněna finální verze rozpisu.

29.11. 2023 21:46
Spuštěny stránky XXI. ročníku.
XIX. ročník

 

Základní informace o XIX. ročníku O-mikronu
Datum konání: 19.2.2022
Místo konání: Orlovna v Obřanech
Použitá mapa: Památník Nesvobody
Počet účastníků: 198
Vítězka žen: Tesařová Markéta
Vítěz mužů: Horčička Vít
Vítězka dětí: Sedláček Martin

 

Finta na tratích D a H spočívala ve vložení dvou bezprostředně po sobě následujících trojic kontrol v mapě i popisech značených pořadovým číslem kontroly a dodatkovým písmenem A,B a C. Tedy například 4A,4B,4C,5A,5B,5C. Závodníci si z každé trojice kontrol volili právě jednu, kterou razili a zbylé dvě vynechávali. Jako první přitom vždy razili kontrolu z trojice označené nižším pořadovým číslem. Zbytek trati před a po těchto vložených shlucích závodníci absolvovali standardním způsobem. Za nejlepší variantu považujeme kombinaci AB, ale časové ztráty na ostatních variantách nebyly příliš velké.

 

Zúčastnění pořadatelé závod po jeho skončení komentovali takto:

 

Jiří Zelinka:
Máme za sebou dva roky koronavirové epidemie a O-mikronu se podařilo i přes všechna vládní nařízení udržet jako jednomu z mála brněnských zimních závodů kontinuitu. To osobně považuji za největší úspěch právě zkončeného XIX. ročníku. Velmi pozitivně také vnímám to, že jsme se letos vyhli termínovým posunům a závod se podařilo uspořádat přesně podle před rokem plánované koncepce. Před rokem totiž zůstal prostor Obřan z půlky nevyužit. Tehdy jsem si prostě netroufl poslat 200 závodníků do ulic mezi lidi. To už letos šlo, akce byla dokonce řádně nahlášena, a tak bylo o terénu i koncepci tratí poměrně jasno. I shromaždiště se podařilo domluvit podle plánu. Orlovnu jsem měl předjednanou z loňska, takže se paní správcová ani moc nevyděsila, že klub O-mikron hodlá v době vrcholící vlny koronaviru omikron pořádat závod O-mikron. Po rovných deseti letech tak měl O-mikron kryté zázemí. A musím konstatovat, že zázemí bylo pro naše účely vynikající, zvláště když nakonec v den závodu, až na velmi silný nárazový vítr, vyšlo počasí a většina závodníků mohla užívat téměř jarních teplot ve venkovní části areálu. V rámci příprav letošního ročníku bylo nutné lehce rozšířit loňskou mapu a především zrevidovat loňský prostor. K tomu se váže jeden velmi zajímavý fakt. Těsně před loňským závodem došlo k vysekání podrostu na jedné parcele. Tehdy jsem si myslel, že se tam někdo chystá něco stavět. Asi nechystal a nebo si to rozmyslel, jelikož po desíti měsících vůbec nebylo poznat, že k nějakému vysekání došlo a podrost byl zcela kontinuální. Stačilo tedy v tomto místě mapu vrátit do původního stavu před loňskou revizí. Poměrně velké dilema jsem rovněž řešil ohledně kategorie HDD. Bylo mi jasné, že nechci děti nechat nekontrolovaně přebíhat hlavní silnici na Fryčajově. Uvažoval jsem o dvou variantách a to o samostatném startu a pak o kontrolách těsně před a za jedním konkrétním přechodem, s tím, že by se doba přecházení z výsledného času odečítala. Nakonec zvítězila první varianta, i když vyžadovala o jednoho pořadatele navíc. A nutno říct, že jsem se hodně bál, aby někdo z nás neskončil v karanténě nebo hůře v izolaci. Nakonec tuto smůlu měl jen jeden z pěti pořadatelů a tak jsme závod poprvé pořádali v počtu čtyř pořadatelů. Až doteď jsme to vždy zvládli ve třech, ovšem při počtu kolem 200 závodníků už je to na hraně. Koncepci tratí bych nyní chtěl okomentovat ještě trochu důkladněji. Jde mi především o polohu cíle. Původní tratě měly cíl v podobném místě jako vloni, tedy na velké cestě vedoucí napříč prostorem. Při probíhání byla ovšem trať dlouhá (můj čas byl 18:52 při mezičase 11:11 na kontrole za fintou před níž se trať neupravovala) a navíc by část závodníků běhala na kontrolu A v druhém shluku po cestě z cíle na shromaždiště. Tomu jsem se chtěl vyhnout, trať zkrátil a cíl posunul na místo, které umožňovalo vést cestu zpět na shromaždiště jinudy. Zkomplikovalo to ovšem stavbu trati HDD. Pokud jsem nechtěl dělat druhý cíl pro HDD, tak trať opravdu jednodušší postavit nešla. V pokynech vždy upozorňuji, že trať HDD odpovídá terénu a, že nezkušené děti mají chodit s doprovodem. Všichni by tedy měli vědět, do čeho jdou. A za mě musím říct, že koncepci trati budu vždy volit především s ohledem na kategorie H a D. Zimní ligy kdysi vznikly primárně jako tréninkové závody pro výkonnostní závodníky a tomu by měly i odpovídat. Osobně na startu velmi rád uvidím všechny malé děti stejně jako rekreační běžce nebo veterány, ale koncepci tratí jim speciálně přizpůsobovat nebudu. Co se týče letošní finty, tak ta byla dána už poměrně dlouho dopředu. Bylo mi jasné, že musím nějak zpestřit přeběh mezi jednotlivými částmi prostoru. Nabídl jsem tedy komplexní zhruba pětiminutovou volbu na devíti variantách trati. Moje myšlenka přitom byla, že kratší varianty povedou více terénem a delší více po cestách. Rozdíl mezi nejkratší (CA) a nedelší variantou (BC) byl přitom zhruba 160 metrů. Právě kromě této nejdelší varianty přitom každou z osmi zbývajících zvolil alespoň jeden muž a alespoň jedna žena. Z toho mi vychází, že finta byla zajímavá a žádná varianta přitom podle mezičasů nebyla zcela likvidační. Při probíhání jsem pro zajímavost zvolil variantu AB. Po skončení závodu proběhlo vyhlášení výsledků, což je záležitost, na kterou jsme si za poslední dvě zimy téměř odvykli. Žádné velké překvapení v hlavních kategoriích se přitom nekonalo a na nejvyšších stupíncích stanuli favorité závodu. Po vyhlášení jsem pak měl možnost vás všechny pozvat na jubilejní XX. ročník. Poběží se na severním okraji Lesné na mapě U Antoníčka. Po osmi letech tak O-mikron opustí zelenožluté džungle a posune se do poněkud sprintovějšího terénu. I když daný prostor nabízí zalesněný svah plný terénních detailů, takže o klasický sprint se rozhodně jednat nebude. A bude to umocněno i fintou, kterou už mám vymyšlenou několik let. Nyní mi tedy nezbývá než poděkovat všem 198 účastníkům letošního závodu a těšit se, že se s vámi uvidím na startu opět za rok.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6