25.2.2024
XXI. ročník

Aktuality

26.2. 2024 22:45
Letošní ročník je definitivně za námi. Ještě jednou tedy děkujeme všem účastníkům, gratulujeme vítězům a těšíme se opět v prosinci na XXII. ročníku, který se bude konat na Zaječím potoce.

26.2. 2024 21:40
Pro zajímavost uvádíme, že trať kategorie H testoval Jiří Zelinka s výsledným časem 16:23, přičemž kontrolu 101 vynechal, kontrolu 102 razil na postupu na čtvrtou kontrolu a kontrolu 103 při postupu na šestnáctou kontrolu.

26.2. 2024 21:40
Zveřejnili jsme mezičasy, z nichž se dozvíte, kde na trati a v jakém čase jednotliví závodníci razili kontroly finty. Odkaz na mezičasy je pod výsledky závodu.

26.2. 2024 1:19
Zveřejnili jsme výsledky závodu. Během dneška přidáme i mezičasy.

25.2. 2024 22:02
Na startu zbylo červené tričko s nápisem Supported. Na trati byl dále nalezen inhalátor. Pokud některou z těchto věcí postrádáte, tak prosím kontaktujte pořadatele na mailu uvedeném v rozpise.

25.2. 2024 21:50
Do fotogalerie jsme přidali pár fotek z průběhu závodu a z vyhlášení výsledků.

25.2. 2024 21:22
Závody jsou úspěšně za námi. Cílem vás prošlo 185 a doufáme, že jste si závod užili. Zpracování výsledků kvůli fintě zabere trochu času, takže se zatím můžete podívat na mapy s tratěmi.

25.2. 2024 00:50
Na dnešní závod je vše připraveno. Těšíme se na Vás!

24.2. 2024 17:24
Do startovky kategorie H jsme rozvěž doplnili čísla zapůjčovaných čipů. Ve všech kategoriích je k dispozici zatím dostatek vakantů pro případné dohlášky.

23.2. 2024 22:00
Do startovek kategorií D, HDD a ZV jsme doplnili čísla zapůjčovaných čipů. V těchto kategoriích budeme půjčovat čipy SI-pCard s kapacitou 20 kontrol. Doporučujeme nastudovat si na webu SportIdentu, o co se jedná a v závodě pak zbytečně nerazit kontroly navíc.

23.2. 2024 21:16
Doplnili jsme startovku o dohlášky. Je v ní i několik drobných změn na základě proseb některých přihlášených. Zkontrolujte si tedy prosím svůj startovní čas.

22.2. 2024 22:35
Lehce jsme doplnili a upřesnili pár odstavců v Pokynech. Týká se to především způsobu zveřejňování průběžných výsledků. Nová je také informace o možném výskytu cyklistů v části závodního prostoru.

22.2. 2024 20:21
Nalosovali jsme startovní listiny. Snažili jsme se co nejvíce vyhovět všem požadavkům na časy startu. Pokud se nám to někde úplně nepovedlo, popřípadě jsme na někoho zapomněli, tak se nám prosím ozvěte na e-mail uvedený v rozpise.

22.2. 2024 20:20
Termín přihlášek skončil a my se těšíme na 187 závodníků. Pokud se chcete ještě dohlásit, kontaktujte prosím pořadatele na e-mailu uvedeném v rozpise. Map jsme nechali vytisknout více a volných míst je ve všech kategoriích dost.

18.2. 2024 22:08
Letošní O-mikron bude svým charakterem odpovídat sprintu asi nejvíce za posledních 12 let. Proto jsme se pro letošek rozhodli netradičně zapnout na kontrolách AIR mód, abychom ještě zatraktivnili některé komplexní volby postupu.

18.2. 2024 22:03
Během probíhání tratí jsme dospěli k závěru, že směrné časy kategorií D a H uvedené v rozpisu jsou nastavené na úroveň reprezentace. Tomáš Křivda a Terka Janošíková ale letos asi dají přednost reprezentační akcí, takže v pokynech uvádíme lehce prodloužené hodnoty.

18.2. 2024 22:02
O tomto víkendu jsme doladili a otestovali tratě a zároveň dokreslili pár posledních drobných změn do mapy. Na základě toho zveřejňujeme pokyny jejichž součástí jsou parametry tratí a popis letošní finty

13.2. 2024 10:12
Mapa pro letošní ročník je hotová. Aby ani letošní ročník nebyl žádným panelkrosem, ale plnotučným O-mikronem, tak jsme pro vás domapovali nový kus mapy. Ukázky nové mapy najdete v pravém menu.

2.2. 2024 22:23
Dnes jsme dokončili mapu a při té příležitosti jsme pořídili i pár fotek vloni nepoužité části terénu, které jsme přidali fo fotogalerie

2.2. 2024 21:56
Přihláškový systém zde na webu i na ORISu je plně funkční

2.2. 2024 21:56
Zveřejněna finální verze rozpisu.

29.11. 2023 21:46
Spuštěny stránky XXI. ročníku.
Pokyny

 

Datum:

neděle 25.února 2024

Pořadatel:

O-mikron (MBM) - Jiří Zelinka, Vít Suchomel, a další

Typ závodu:

krátký závod částečně v neurbanizovaném prostoru s fintou pro kategorie H a D
krátký závod částečně v neurbanizovaném prostoru pro kategorie HDD a ZV

Shromaždiště:

Kompletně venkovní shromaždiště na bývalém fotbalovém hřišti pod ulicí Loosova (viz plánek). K dispozici budou tunely pro převlékání a odložení věcí. Organizace celého závodu je zachycena na obrázku na konci Pokynů.

Prezentace:

od 12:00 v prostoru shromaždiště. Na prezentaci každý závodník obdrží startovní číslo se svým jménem a časem startu, respektive zapůjčený čip. K dispozici bude rovněž kasička na dobrovolné startovné.
Prezentace včetně možnosti dohlášek na volná místa bude fungovat po celou dobu závodu v závislosti na aktuálním vytížení vyčítání.

Doprava:

Autobusem č. 57 na zastávku Loosova. Shromaždiště je vzdáleno od autobusu 300 metrů. Cesta na shromaždiště nebude značena. Nastudujte si prosím obrázek na konci těchto Pokynů.
V případě cesty autem parkování nezajišťujeme. Možnosti parkování jsou kdekoliv na veřejných parkovištích na Lesné mimo prostor závodu. Prosíme, nezajíždějte především na ulice Jurkovičova a Loosova.

Ražení:

elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude zapnuto a to včetně cílové krabičky. Kontroly budou vybaveny standardně stojanem a velkým lampionem. V případě poruchy elektronického ražení bude kontrolováno písmeno připevněné na lampionu.

Mapa:

Majdalenky (1:4000, e=2m, formát A4, mapováno VII - X 2022 a XII 2023 - II 2024, stav II 2024, mapoval Jiří Zelinka, mapový klíč: ISSprOM 2019), tisk laser, vodovzdorně upraveno (tisk na pretex).

Zvláštní mapové značky:

černý x prolézačka, klepač, jiný umělý objekt
zelený x vývrat
modrá * výrazný kanál, výrazný hydrant, skruž
hnědý Δ plošinka

Terén:

Sídliště s panelovými domy, upravované louky, prudký zalesněný svah a les s různě hlubokými zářezy.

Program:

12:0 otevření shromaždiště a zahájení prezentace
13:00 start 00
cca 14:30 vyhlášení výsledků
cca 15:00 uzavření cíle

Vzdálenosti:

shromaždiště - start 1300 m, 65 m převýšení (značeno modrobílými fáborky)
shromaždiště - cíl 150 m, 0 m převýšení (neznačeno)
MHD - shromaždiště 300 m, 0 m převýšení (neznačeno)

Popisy kontrol:

Budou vytištěny na mapě s velikostí políčka 5 mm. Pro kategorii H budou mít nepředpisový rozměr políčka 4,6 mm. K dispozici budou i formou samoobsluhy na shromaždišti ve standardním rozměru políčka 6 mm.

Startovní čísla:

Všichni závodníci včetně těch běžících kategorii HDD absolvují celý závod se startovním číslem, které obdrží včetně zavíracích špendlíků na prezentaci, viditelně připnutým na hrudi. Důvodem je kontrola překonávání zakázaných prostorů (privátů) během závodu. Bez startovního čísla nebude nikdo vpuštěn na trať. Startovní číslo je zároveň pro startéra jedinou zárukou, že je pro vás připravena mapa a že startujete ve správný čas.

Tratě:

Kategorie H (muži), D (ženy), ZV (žactvo, veteráni, příchozí), HDD (děti). Směrné časy pro jednotlivé kategorie jsou po řadě 16, 17, 15 a 13 minut. U kategorií D a H se jedná o směrné časy se započtením finty popsané níže v tomto bodu pokynů. Časový limit pro všechny kategorie je 60 minut.
Doporučena je obuv s dobrým vzorkem. Především na tratích kategorií H a D je poměrně dost asfaltu, takže boty s hřeby nedoporučujeme. Doporučujeme rovněž krytí dolních i horních končetin.
Trať kategorie HDD je nefáborkovaná a stavěna co možná nejjednodušší. Je vedena téměř zcela mimo oblasti s dopravou (přebíhá se jedna málo frekventovaná ulice na sídlišti) a děti, které zvládnou závody kategorie HD10 je možné na trať bez obav pustit bez doprovodu.
V úvodní pasáži tratí všech kategorií se vyskytují cyklistické singletraily s různými překážkami a skoky. V případě dobrého počasí lze předpokládat výskyt cyklistů v této oblasti. Počítejte tedy s tím a dbejte zvýšené opatrnosti.
POZOR! Na trati kategorií H a D je finta. Na mapě budou kromě běžné závodní trati, která musí být absolvována s pevně daným pořadím kontrol, vyznačeny ještě další tři kontroly s kódy 101, 102 a 103. Pokud závodník kteroukoliv z těchto kontrol kdykoliv během závodu orazí, bude mu od jeho výsledného času odečteno 30 sekund. Maximální možný odečet je tedy 90 sekund při oražení všech tří kontrol. Tyto tři kontroly budou v popisech uvedeny jako poslední, tedy až za doběhem do cíle

Parametry tratí:

Délky tratí jsou meřeny po postupu, počet kontrol u kategorií H a D je bez tři kontrol finty.
kategorie délka převýšení počet kontrol
H 3640 metrů 68 metrů 18
D 3310 metrů 50 metrů 16
ZV 2510 metrů 58 metrů 15
HDD 1570 metrů 38 metrů 12

Start:

Intervalový, minimálně po 1 minutě v rámci kategorie.
Na startu budou k dispozici SI krabičky CLEAR, CHECK a SIAC TEST
Závodníci kategorie HDD mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 – 60. Čas na startovním čísle značí u kategorie HDD pouze garantovaný čas startu, kdy má daný závodník přednost před všemi ostatními, kteří v danou chvíli případně čekají na volnou minutu. Závodníci kategorie HDD budou na trať vpouštěni minimálně s minutovým rozestupem a to vždy v celou minutu, jedinou výjimkou může být doprovod více závodníků jedním dospělým.
Pokud plánujete běžet svůj závod a zároveň doprovázet dítě na trati HDD je nutné nejprve absolvovat svůj vlastní závod. Toto pravidlo bude kontrolováno. Neváhejte ovšem kontaktovat pořadatele s prosbou o svůj brzký start.

Zakázané prostory:

Během vlastního závodu je nutné respektovat sprintový mapový klíč v použité verzi, která neobsahuje nepřekonatelnou vegetaci. Přebíhání privátů bude na rizikových místech během závodu kontrolováno a trestáno diskvalifikací.
Mimo vlastní závod je zakázáno vstupovat do prostoru závodu vymezeného ulicemi Loosova, Okružní a Dusíkova, mimo shromaždiště a cesty na start.

Občerstvení:

Po doběhu bude k dispozici čaj v ceně dobrovolného startovného.

Výsledky:

Průběžné výsledky se budeme zveřejňovat na shromaždišti v reálném čase pomocí online aplikace. Vzhledem k venkovnímu shromaždišti bude možné navázat pouze 8 souběžných připojení. Prosíme tedy, abyste k aplikaci nezůstávali trvale připojeni a umožnili výsledky sledovat i ostatní. Finální výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na webu závodu.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení tři nejlepších závodníků ve všech kategoriích proběhne po skončení závodu zhruba ve 14:30. Všichni vyhlášení závodníci obdrží sladké ceny. Drobné ceny jsou připraveny rovněž pro všechny účastníky kategorie HDD.

Funkcionáři:

Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2
Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2
Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2

 

Hodně úspěchů při závodě přejí členové MBM

 

 

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6