WebZdarma.cz

24.4.2021
XVIII. ročník

Aktuality

24.4. 2021 23:29
Zveřejnili jsme fotogalerii z průběhu závodu.

24.4. 2021 22:44
Zveřejnili jsme mapy s tratěmi.

24.4. 2021 22:25
Důkladně jsme prošli soubor s mezičasy a vyhodnotili fintu, tudíž můžeme zveřejnit výsledky. Soubor s mezičasy se objeví v brzé době v ORISu.

24.4. 2021 22:25
Děkujeme všem 218 závodníkům za účast a doufáme, že se vám dnešní proběhnutí líbilo. Postupně budeme doplňovat veškeré pozávodní informace.

24.4. 2021 00:32
Vše na zítřejší závod je připraveno. Moc se na vás těšíme.

23.4. 2021 21:42
Aktualizovali jsme startovku. Změny nejsou nijak velké, přesto si prosím zkontrolujte svůj startovní čas.

22.4. 2021 23:48
Mapy jsou již vytištěné. Vytiskli jsme jich letos trochu více než obvykle, tudíž je v tuto chvíli v každé kategorii minimálně 7 volných map. Pokud se ještě chcete dohlásit, piště pořadatelům.

22.4. 2021 23:48
Zveřejnili jsme startovní listiny. Snažili jsme se aby příslušníci jednotlivých rodin startovali blízko sebe. Je ovšem možné, že jsme něco přehlédli. Pokud máte připomínky ke svému startovnímu času, kontaktujte prosím během pátku pořadatele.

22.4. 2021 00:30
Právě skončil termín přihlášek a máme přihlášeno rekordních 215 závodníků. Na všechny se moc těšíme.

22.4. 2021 00:30
Na stránce závodu v ORISu byl zveřejněn soubor s popisy kontrol, které si můžete před závodem sami vytisknout. Podrobnosti ohledně popisů kontrol jsou uvedeny v pokynech.

22.4. 2021 00:30
Zveřejnili jsme Pokyny včetně parametrů tratí a finty použité na tratích kategorií D a H. Prosíme, věnujte jim dostatečnou pozornost.

15.4. 2021 17:38
Dnes jsme byli testovat první verzi tratí. Jiří Zelinka dosáhl na mužské trati času 16:34, přičemž záměrně nevyužil možnosti, které bude skýtat letošní finta. Předpokládáme tudíž že vítězný čas bude velmi blízko směrnému času 15 minut. Každopádně se máte na co těšit, tratě budou velmi technické a zároveň hodně rychlé.

11.4. 2021 20:10
Během revize mapy jsme pořídili pár fotek prostoru závodu. Můžete se na ně podívat ve fotogalerii.

11.4. 2021 20:10
O víkendu jsme provedli revizi mapy. Nyní tedy můžeme zveřejnit ukázky mapy.

11.4. 2021 18:47
Zítra nám končí nouzový stav a s ním spojené omezení pohybu, proto zveřejňujeme definitivní rozis. Závod proběhne formou individuálního měřeného tréninku a to v sobotu 24.4.2021.

23.2. 2021 22:06
Závod byl přesunut na 7.3.2021 a bude se konat za každé situace. Předpokládáme přitom formu individuálního měřeného tréninku. Byl aktualizován rozpis.

17.1. 2021 20:55
Přihláškový systém letos funguje pouze na ORISu a je již funkční.

17.1. 2021 20:54
Zveřejněn rozpis závodu.

17.1. 2021 20:16
Spuštěny stránky XVIII. ročníku.
III. ročník

 

Základní informace o III. ročníku O-mikronu
Datum konání: 4.12.2005
Místo konání: Louka v blízkosti konečné tramvaje Masarykova čtvrť
Použitá mapa: Kraví hora
Počet účastníků: 46
Vítězka žen: Kabáthová Eva
Vítěz mužů: Zřídkaveselý Libor
Vítězka dětí: Hruška Jakub

 

Použitá finta spočívala v rozvětvení trati na dvě větve, přičemž závodníci si museli jednu z nich zvolit. Byla to první finta v historii O-mikronu, při které si závodníci volili které kontroly orazit a část kontrol tudíž vynachávali. Finta se nakonec ukázala jako poměrně průhledná a většina závodníků odhalila stpávnou variantu DEF.

 

Závod proběhl na rok staré mapě Kraví hora přičemž organizaci letos zajišťovalo duo Jiří Zelinka a Adam Chromý. Veškerá organizace proběhla vcelku hladce i díky dvěma pořadatelům. Na shromaždiště se podařilo zajistit velký stan, tudíž se nebylo potřeba bát nepřízně počasí, které nakonec docela spolupracovalo. Alespoň ve smyslu, že nebylo potřeba schovávat věci před deštěm. Jedinou slabinou byly poněkud přešvihnuté tratě. Na toto téma vznikl po závodě rozbor tratí (a také postupů nejlepších závodníků) od jejich stavitele, Jiřího Zelinky. Na tomto místě ho pro zajímavost uvádíme v původním znění:

 

Úvodem je nutné říct, že trať třetího ročníku O-mikronu nebylo vůbec lehké postavit, jelikož se zde konal již předešlý ročník a trať nesměla být stejná. To bylo také jednou z příčin použití větvení tratí, které se vesměs závodníkům líbilo. K tomuto jen pár slov. Jak všichni víte jsem zarytým odpůrcem podobných extravagancí na normálních závodech, ale domnívám se, že na BZL je to ku prospěchu věci, jelikož tady jde o závodění jen málokomu. A k pobavení běžců to snad trochu přispělo... Teď už ale k samotnému rozboru tratě. Na jedničku nemělo být co řešit, jasně zprava až k baseballovému hřišti a kolem plotu zpátky. Brány, ale byly pootevírány trochu jinak než jsem myslel a tak to byla trochu loterie... Bohužel. Varianta zleva i zprava byla ale docela vyrovnaná. Vzhledem k jinak otevřeným branám, to pak na dvojku bylo jasně zprava a nikdo z medailistů se nenachytal. Trojka byla jen o tom vyškrábat se svahem, což si někteří (Janča) odpustili dlouhatanánskou obíhačkou po cestě :-). Čtyřka byla asi nejzásadnějším postupem. Byly tady čtyři varianty. Tu nejlepší (trochu do vrtule kolem baseballového hřiště) objevily všechny tři nejlepší ženy, ale z mužů jen Zhusta. Martin a Jára šli úplně zprava nad Úvozem a prodělali dobrých 120 metů... Pro zajímavost druhou nejlepší variantou bylo jít zpět kolem jedničky a přes areál MU, ale pokud vím, tak to nikdo nešel (Když jsem ukazoval trať Chrobovi tak se hrozně divil, že taková varianta existuje a přitom je jen asi o 30 metrů delší než nejlepší :-)) Největší hloupostí pak bylo jít zprava ale spodem, pod svahem. Další postup byl dá se říct zadarmo, ale na šestku se opticky nabízely dvě varianty. Zleva byla ale nepřekonatelná zídka a nepřekonatelný plot (čehož si všechny medailistky narozdíl od medailistů všimly), takže tam správně, podle pokynů, neměl nikdo jít. Přesto se ale domnívám, že to bylo pomalejší, jelikož se pak v dohledávce musela obíhat zeď a i přelézání nějaké ty vteřinky stojí... Na sedmičku to pak chtělo nepřehlédnout průchod v bloku domů, jako třeba Danáč :-). Tady se trať větvila. Téměř všichni muži a téměř všechny ženy odhalili, že lepší je vzít kontroly DEF. Sám jsem předpokládal, že se chytí víc lidí, ale je pravda, že tato varianta byla výrazně mapově jednodušší a tudíž by pro některé nebylo špatné zvolit i v případě její větší délky (v reálu byla o téměř 250 metrů kratší). Z jednotlivých postupů na větvení jsou zajímavé jen B-C, kde nejlepší variantou rozhodně nebylo esíčko Petry Palátové :-) (tady to chtělo jít úplně zprava) a E-F, kde jasně rychlejší byla varianta zprava po asfaltu, i přesto, že zleva to bylo kratší. Na dvanáctku to bylo stejně daleko zleva i zprava, ale časově podle mě vítězila asfaltová levá varianta. Rozhodně však ne o moc. Na třináctku to chtělo někde překonat plot :-). Kolem hvězdárny pak jednoznačně zprava. Další dvě kontroly byly blízko, tak je to chtělo nepřeběhnout. Na sběrku to pak bylo jednoznačně lepší zleva, jelikož se tím ušetřilo několik nezanedbatelných vrstevnic. Zaslouženým vítězem mužů se stal Zhusta, jelikož neudělal narozdíl od svých soupeřů jedinou mapovou chybku (viz zákres postupů). Souboj o druhé místo pak Martin prohrál pravděpodobně na postupu na F, kterou pravděpodobně přehlédl a musel se trochu vracet a pak na postupu na 13. kde Jára trochu nečestně přelézal plot. V ženách lze konstatovat totéž, jelikož Petra Palátová i Janča toho na trati nechali skutečně požehnaně... Tolik asi k rozboru jednotlivých postupů. Závěrem bych se chtěl trochu omluvit za délku trati a velké dosahované závodníky. Zčásti to bylo počasím a zčásti také prostorem, na kterém skutečně není jednoduché postavit zajímavou a krátkou trať. Navíc dva roky po sobě...

 

Mapy s postupy naleznete pod odkazem Mapa s tratěmi. Celkově lze III. ročník hodnotit jako vydařený. Po počátečním učení se už se ho podařilo zvládnout v pohodě a ke spokojenosti všech stran.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6