WebZdarma.cz

12.2.2023
XX. ročník

Aktuality

27.11. 2023 22:19
Bohužel jsme se přes předběžný souhlas nedomluvili na finálních podmínkách pronájmu prostor MŠ Loosova a přesouváme shromaždiště o několik desítek metrů do venkovních prostor na hřiště pod ulicí Loosova. Více podrobností v Rozpise a následně Pokynech.

29.12. 2022 20:16
Spuštěny přihlášky.

29.12. 2022 19:49
Zveřejněn rozpis.

29.12. 2022 19:07
Spuštěny stránky XX. ročníku.
XVIII. ročník

 

Základní informace o XVIII. ročníku O-mikronu
Datum konání: 24.4.2021
Místo konání: Na okraji zahrádek na ulici Cihelní v Obřanech
Použitá mapa: Na Pískách
Počet účastníků: 218
Vítězka žen: Svobodová Lenka
Vítěz mužů: Matula Petr
Vítězka dětí: Hikl Martin

 

Závodníci těchto kategorií mají možnost vynechat libovolný počet kontrol. Při vynechání jedné kontroly, tak bude k dosaženému času přičteno 20 sekund, v případě vynechání tří kontrol pak 20 + 40 + 60 sekund, tedy 2 minuty. V případě, že by některý závodník mužské kategorie běžel ze startu rovnou do cíle, tak mu bude za 19 chybějících kontrol přičteno 63 minut a 20 sekund. Finta spočívala v možnosti vynechat libovolný počet kontrol na trati. Za každou vynechanou kontrolu přitom bylo k výslednému času přičteno N*20 sekund, přičemž číslo N značilo o kolikátou vynechanou kontrolu šlo. Při vynechání jedné kontroly, tak bylo k dosaženému času přičteno 20 sekund, v případě vynechání tří kontrol pak 20 + 40 + 60 sekund, tedy 2 minuty. Při probíhání trati jsme záměrně žádné kontroly nevynechávali. Jak mužská, tak ženská trať přitom byly postaveny tak, aby vynechání některých konkrétních kontrol nebylo zcela rozhodujícím faktorem. Na mužské trati se ovšem asi vyplatilo vynechat první smyčku, tedy kontroly 2,3 a 4. Vítězný čas byl ovšem dosažen byz vynechání jediné kontroly. Na ženské trati se jako nejlepší jevilo vynechání dvojice kontrol 5 a 6.

 

Zúčastnění pořadatelé závod po jeho skončení komentovali takto:

 

Jiří Zelinka:
Jak okomentovat letošní XVIII. Ročník O-mikronu, na kterém tento závod završil pomyslnou plnoletost? Asi je potřeba začít už někdy na jaře 2020, tedy těsně po skončení ročníku předchozího. Ze začátku totiž nebylo jasné především to, kde závod uděláme. Ve hře byly tři varianty a kromě standardních kritérií bylo tentokráte potřeba brát do úvahy i nastupující epidemii koronaviru, o které tehdy nikdo netušil, jakým směrem se bude vyvíjet. Jediné, co se dalo předpokládat bylo, že na mapování bude tentokráte trochu více času, jelikož možností závodit bylo zpočátku skutečně poskrovnu. Na druhou stranu jsem ale ještě musel domapovat a zrevidovat mapu Husovické tunely na MB NOPB, což nakonec způsobilo, že jsem začal mapovat stejně jako v předešlých letech na konci letních prázdnin a mapu dodělával přes Vánoce. Pro prostor Na Pískách nad Obřany jsem se pak rozhodl z čistě pragmatických důvodů, jelikož ho mám z domu nejblíže, a také proto že tento prostor byl z uvažovaných možností nejvíce mimo civilizaci. V říjnu se pak začalo ukazovat, že celá letošní zimní liga bude pravděpodobně silně ovlivněna koronavirem a plánovaný únorový termín nemusí být vůbec jistý. To se nakonec potvrdilo a vedlo to k řadě termínových posunů O-mikronu. Původně jsem doufal v regulérní pořádání, poté jsem rezignoval a rozhodl se pořádat v režimu individuálního měřeného tréninku. I to se ale nakonec ukázalo jako nedostatečné, jelikož vláda uzavřela okresy a já chtěl start umožnit i mimobrněnským závodníkům. Po otevření okresů navíc všichni, včetně mě a mých spolupořadatelů, chtěli za příbuznými, takže finální zpoždění bylo více než dvouměsíční a tradiční závod zimní ligy se tak musel konat až ke konci dubna. Během uzávěry navíc lidé včetně zahrádkářů neměli moc co na práci, a tak revize prostoru před závodem dala trochu více práce než obvykle. Naštěstí se ale nezměnilo nic pro závod zásadního. Dalším oříškem byla koncepce závodu. Byl jsem sice domluvený s Obřanským Orlem na pronájem dvora jejich Orlovny, ale to se nakonec ukázalo jako nereálné. Bylo tedy nutné vše zvládnout venku bez zázemí. Navíc jsem usoudil, že není úplně nejlepší běhat přímo v Obřanech a rozhodl jsem se závod natočit pouze v neurbanizovaném prostoru nad Obřany. Tím byla jasně daná i poloha startu a cíle, jelikož tvar a rozloha prostoru prostě nic jiného smysluplného neumožňovaly. Svým způsobem to pak usnadlilo i vymýšlení finty, jelikož mi bylo jasné, že tratě budou hodně namotané a nějaké vynechávání kontrol tudíž dávalo dobrý smysl. Když jsme tak u finty, tak trať jsem záměrně testoval bez vynechávání kontrol, jelikož jsem si od stolu nebyl úplně jistý nejlepší variantou. Předpokládal jsem ale, že u mužů se vyplatí vynechat kontroly 2,3 a 4, což nakonec mezičasy ze závodu potvrdily. Zisk byl přitom kolem jedné minuty. O trochu horší bylo vynechání kontrol 14,15 a 16, kde se dala získat nějaká půlminuta. Rozumné bylo ještě vynechat jen kontrolu 8 nebo 18, což vedlo k časovému zisku kolem dvaceti sekund. U žen nebyla situace zdaleka tak jednoznačná a myslím, že žádná varianta nepřinášela tak velký benefit jako u mužů. Přesto existovalo několik variant spočívající ve vynechání jedné ze dvou smyček, popřípadě kontroly číslo 4. To jsem ale trochu předběhl. Nejprve bylo nutné vše na závod připravit, což bylo letos poněkud jednodušší. Odpadla prezentace, odpadly startovní čísla, stejně jako vyhlášení výsledků. I přes značně paradoxní rekordní počet účastníků, který poprvé převýšil dvoustovku tak bylo vše v pohodě. I v den závodu se stihlo vše s dostatečnou rezervou před startem, za čož patří velký dík mým dvěma letošním pomocníkům Radkovi a Tomovi. V průběhu závodu to pak měl především Radek asi dost hektické, ale kompletní výsledkovou listinu máme a to je hlavní. Tímto se zároveň omlouvám za její pozdější zveřejnění, ale bylo potřeba řádně vyhodnotit fintu, což se nedalo udělat jinak než ručně. Ohledně výsledků mě pak docela zaskočil čas vítězného Petra Matuly, který trať proletěl bez vynechávání kontrol o více než minutu rychleji než já při testování. A i v ženách byl vítězný čas rychlejší, než jsem čekal. Asi to bylo tím, že kontroly byly docela vidět, což zjednodušovalo dohledávky. Kdo tedy udržel směr, měl napůl vyhráno. Celkově se pak ukázalo, že i přes rychlé časy byl závod asi víc o zkušenosti než čisté rychlosti, jelikož řada mladších velmi rychlých závodníků skončila v poli poražených. Hodně zajímavý pro mě byl i čas druhého pokusu Adama Chloupka, který v ostrém závodě nic nevynechával a pak si to chtěl porovnat. Je jasné, že kdyby při druhém pokusu nevynechával kontrolu 18, tak by byl jeho čas někde na třinácti a půl minutách, což jsem opravdu nečekal. Z ohlasů lidí, kteří si šli po doběhnutí pro věci na start pak usuzuji, že se závod líbil a to je pro mě největší odměnou. Prý tomu chyběly jen nějaké ty terénní detaily, které by to udělali ještě techničtější. Pro příští ročník tam tedy možná vykopu nějakou tu jámu navíc. Tím se zároveň dostávám k následujícímu ročníku. Doufejme, že už to bude závod, a že se nebudeme muset bát běhat i mezi domy. Pokud to tak bude, tak se poběží z řádného shromaždiště půl na půl v Obřanech a prostoru letošního ročníku. Těším se na vás.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6