WebZdarma.cz

24.4.2021
XVIII. ročník

Aktuality

24.4. 2021 23:29
Zveřejnili jsme fotogalerii z průběhu závodu.

24.4. 2021 22:44
Zveřejnili jsme mapy s tratěmi.

24.4. 2021 22:25
Důkladně jsme prošli soubor s mezičasy a vyhodnotili fintu, tudíž můžeme zveřejnit výsledky. Soubor s mezičasy se objeví v brzé době v ORISu.

24.4. 2021 22:25
Děkujeme všem 218 závodníkům za účast a doufáme, že se vám dnešní proběhnutí líbilo. Postupně budeme doplňovat veškeré pozávodní informace.

24.4. 2021 00:32
Vše na zítřejší závod je připraveno. Moc se na vás těšíme.

23.4. 2021 21:42
Aktualizovali jsme startovku. Změny nejsou nijak velké, přesto si prosím zkontrolujte svůj startovní čas.

22.4. 2021 23:48
Mapy jsou již vytištěné. Vytiskli jsme jich letos trochu více než obvykle, tudíž je v tuto chvíli v každé kategorii minimálně 7 volných map. Pokud se ještě chcete dohlásit, piště pořadatelům.

22.4. 2021 23:48
Zveřejnili jsme startovní listiny. Snažili jsme se aby příslušníci jednotlivých rodin startovali blízko sebe. Je ovšem možné, že jsme něco přehlédli. Pokud máte připomínky ke svému startovnímu času, kontaktujte prosím během pátku pořadatele.

22.4. 2021 00:30
Právě skončil termín přihlášek a máme přihlášeno rekordních 215 závodníků. Na všechny se moc těšíme.

22.4. 2021 00:30
Na stránce závodu v ORISu byl zveřejněn soubor s popisy kontrol, které si můžete před závodem sami vytisknout. Podrobnosti ohledně popisů kontrol jsou uvedeny v pokynech.

22.4. 2021 00:30
Zveřejnili jsme Pokyny včetně parametrů tratí a finty použité na tratích kategorií D a H. Prosíme, věnujte jim dostatečnou pozornost.

15.4. 2021 17:38
Dnes jsme byli testovat první verzi tratí. Jiří Zelinka dosáhl na mužské trati času 16:34, přičemž záměrně nevyužil možnosti, které bude skýtat letošní finta. Předpokládáme tudíž že vítězný čas bude velmi blízko směrnému času 15 minut. Každopádně se máte na co těšit, tratě budou velmi technické a zároveň hodně rychlé.

11.4. 2021 20:10
Během revize mapy jsme pořídili pár fotek prostoru závodu. Můžete se na ně podívat ve fotogalerii.

11.4. 2021 20:10
O víkendu jsme provedli revizi mapy. Nyní tedy můžeme zveřejnit ukázky mapy.

11.4. 2021 18:47
Zítra nám končí nouzový stav a s ním spojené omezení pohybu, proto zveřejňujeme definitivní rozis. Závod proběhne formou individuálního měřeného tréninku a to v sobotu 24.4.2021.

23.2. 2021 22:06
Závod byl přesunut na 7.3.2021 a bude se konat za každé situace. Předpokládáme přitom formu individuálního měřeného tréninku. Byl aktualizován rozpis.

17.1. 2021 20:55
Přihláškový systém letos funguje pouze na ORISu a je již funkční.

17.1. 2021 20:54
Zveřejněn rozpis závodu.

17.1. 2021 20:16
Spuštěny stránky XVIII. ročníku.
Pokyny

 

Datum:

sobota 24.dubna 2021

Pořadatel:

O-mikron (MBM) - Jiří Zelinka, Radek Burdilák, a další

Typ závodu:

krátký závod v neurbanizovaném prostoru s fintou pro kategorie H a D
krátký závod v neurbanizovaném prostoru pro kategorie HDD a ZV

Shromaždiště:

Improvizované shromaždiště v místě cíle (viz plánek). Bude možno si zde odložit věci. V případě nepřízně počasí bude k dispozici improvizované suché místo na schování věcí, nikoliv ovšem na převlékání. Přítomnost závodníků na shromaždišti před startem není nutná. Je možné dorazit rovnou na start, což jako pořadatelé i preferujeme. Shromaždiště je hodně stísněné, dbejte prosím na to, abyste neomezovali dobíhající závodníky.

Prezentace:

Prezentace nebude. Změny startovního času v den závodu nebudou možné. Závodníkům, kteří nestihnou svůj start bude umožněno odstartovat na úplném konci startovní listiny. V případě že zbudou mapy, bude na konci startovní listiny umožněno odstartovat i nepřihlášeným závodníkům. Důrazně ovšem doporučujeme případné dohlášky provádět nejpozději den před závodem pomocí e-mailu o-mikron@email.cz. Případné změny čísla čipu budou řešeny až po doběhu s obsluhou vyčítání. Jeden čip přitom nesmí být v závodě použit vícekrát.
Kasičky pro výběr dobrovolného startovného budou umístěny na startu a v cíli.

Doprava:

Na shromaždiště autem: parkování nezajištěno, lze parkovat na veřejných parkovištích v Obřanech.
Na shromaždiště MHD: Autobusem č. 75 na zastávku Bílovická nebo tramvají č. 4 na zastávku Obřanský most. Shromaždiště je vzdáleno od autobusu 370 metrů a od tramvaje 700 metrů, ani jedna cesta nebude značena.
Na start autem: parkování nezajištěno, lze parkovat na veřejných parkovištích v severní části sídliště Lesná nebo na nezpevněných plochách v blízkosti zastávky MHD U Rozvodny. Platí přísný zákaz vjezdu do zahrádkářské kolonie v blízkosti startu.
Na start MHD: Autobusem č. 57 na zastávku Kupkova nebo autobusem č. 46 na zastávku Brechtova. Z obou zastávek je start vzdálen zhruba 900 metrů. Cesta ani z jedné zastávky nebude značena.

Ražení:

elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. Kontroly budou vybaveny standardně stojanem a velkým lampionem. V případě poruchy elektronického ražení bude kontrolováno velké písmeno na lampionu.

Mapa:

Na Pískách (1:4000, e = 5 m, formát A4, mapováno VII 2020 až I 2021, stav IV 2021, mapoval Jiří Zelinka, mapový klíč: upravený ISOM 2000), tisk laser, vodovzdorně upraveno (tisk na pretex).

Zvláštní mapové značky:

černý x jiný umělý objekt
zelené O výrazný strom
zelené o jednotlivý strom
zelený x vývrat
hnědé O plošinka
černé O s tečkou uprostřed hraniční kámen
modré o studna, kanál
černé o klepač
Nepřekonatelné linie (ploty, zdi, potrubí) jsou ktesleny tlustší čarou 0,3 mm. Mapový klíč je ovšem nezakazuje překonávat.

Terén:

Polootevřený prostor s nepravidelně rozprostřenými keři, většími hustníky a velmi nízkou hustotou cest, prudký zalesněný svah a zahrádkářská kolonie.

Program:

9:45 otevření shromaždiště
10:30 start 00
cca 13:00 uzavření cíle a shromaždiště

Vzdálenosti:

shromaždiště - start 1270 m, 80 m převýšení (posledních 200 metrů bude značeno modrobílými fáborky)
shromaždiště - cíl 0 m
MHD - shromaždiště do 700 m
zMHD - start 900 m

Rozklusávání:

Pro rozklusávání je vyhrazena výhradně cesta na start. Cesta na start vede po okraji závodního prostoru a je přísně zakázáno ji před vlastním závodem opouštět. Pro rozcvičení je vyhrazen dostatečně velký prostor v blízkosti startu. Věnujte pozornost plánku organizace závodu zveřejněném v ORISu

Popisy kontrol:

Nebudou vytištěny na mapě. K dispozici k vytištění budou na stránce závodu v ORISu, popřípadě formou samoobsluhy na startu.

Tratě:

Kategorie H (muži), D (ženy), ZV (žactvo, veteráni, příchozí), HDD (děti). Směrný čas pro všechny kategorie je v případě suchých podmínek 15 minut. Dávejte pozor na správné pořadí kontrol, zvláště tratě kategorií D a H se hodně kříží. Časový limit pro všechny kategorie 90 minut. Doporučena je obuv s hřeby.
Trať kategorie HDD je nefáborkovaná a stavěna co možná nejjednodušší. Vzhledem k charakteru terénu nedoporučujeme méně zkušené děti pouštět na trať bez doprovodu.
POZOR! Na trati kategorií H a D je finta. Na trati kategorií H a D je finta. Závodníci těchto kategorií mají možnost vynechat libovolný počet kontrol. Za každou vynechanou kontrolu přitom bude k jejich času přičteno N*20 sekund, přičemž číslo N značí o kolikátou vynechanou kontrolu jde. Při vynechání jedné kontroly, tak bude k dosaženému času přičteno 20 sekund, v případě vynechání tří kontrol pak 20 + 40 + 60 sekund, tedy 2 minuty. V případě, že by některý závodník mužské kategorie běžel ze startu rovnou do cíle, tak mu bude za 19 chybějících kontrol přičteno 63 minut a 20 sekund.

Parametry tratí:

V případě, že závodník nevynechá žádnou z kontrol
kategorie délka převýšení počet kontrol
H 2200 metrů 50 metrů 19
D 1800 metrů 25 metrů 15
ZV 1500 metrů 15 metrů 13
HDD 1300 metrů 10 metrů 9

Start:

Intervalový, minimálně po 1 minutě v rámci kategorie.
Závodníci kategorie HDD mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 – 90. V jednu minutu bude vypuštěn na trať vždy maximálně jeden závodník Kategorie HDD, jedinou výjimkou může být doprovod více závodníků jedním dospělým. Závodníci kategorie HDD budou mít samostatný startovní koridor.
Pokud plánujete běžet svůj závod a zároveň doprovázet dítě na trati HDD je nutné nejprve absolvovat svůj vlastní závod. Toto pravidlo bude na startu kontrolováno.
Na startu bude možné odložit věci. 30 minut po ukončení startu budou nevyzvednuté věci převezeny do cíle. V případě nepřízně počasí nebude na startu připraveno suché místo na schování věcí.

Zakázané prostory:

Během vlastního závodu je zakázáno vstupovat do soukromých pozemků (znázorněných značkou 527.0 privát). Dále je přísně zakázáno vstupovat do kolejiště železniční tratě Královo Pole - Maloměřice, která prochází jižní částí závodního prostoru. Ploty je povoleno překonávat. Prosíme, dodržujte zásady fair play!
Mimo vlastní závod je zakázáno vstupovat do prostoru závodu (veškerý prostor v okolí shromaždiště mimo cesty na start a cesty k MHD). Po dokončení závodu je povoleno projít závodním prostorem po cestě propojující cíl a start. Je ovšem přísně zakázáno, jakkoliv interagovat se závodníky aktuálně se nacházejícími na trati. Prosíme, prostudujte si plánek Organizace závodu zveřejněný v ORISu.

Výsledky:

Průběžné výsledky nebudou zveřejňovány. Finální výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na webu závodu.

Covid:

Každý účastník je sám zodpovědný za dodržování aktuálně platných vládních opatření. Celý závod s výjimkou cesty na start se odehrává v extravilánu obce, přesto apelujeme na všechny účastníky aby svým chováním nezavdali důvod k jakýmkoliv problémům.

Funkcionáři:

Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2
Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2
Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2

 

Hodně úspěchů při závodě přejí Jiří Zelinka a Radek Burdilák

 

Obrazek

 

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6