WebZdarma.cz

12.2.2023
XX. ročník

Aktuality

13.2. 2023 22:31
Zveřejnili jsme fotogalerii ze zahájení závodu.

13.2. 2023 22:12
Pro zajímavost uvádíme, že trať testoval Jiří Zelinka z mužského startu po postupu 48-47-42-50-31-39-40- 43-44-38-45-37-46-41- 49-36-34-35-33-32 za 18:57.

13.2. 2023 22:12
Zveřejnili jsme mezičasy, z nichž je patrné jaké pořadí kontrol jednotliví závodních kategorií D a H zvolili. Odkaz je na konci výsledků.

12.2. 2023 22:26
Při odchodu ze shromaždiště jsme odnosili spoustu odpadků, které se v dané lokalitě nacházely. Shromaždiště jsme tak opeuštěli v mnohem čistším stavu, než když jsme na něj přišli. Velký dík patří všem závodníkům, kteří nám s tím pomohli.

12.2. 2023 22:01
Zveřejnili jsme výsledky s počty kontrol po odečtu v kategoriích D a H. Ještě se pokusíme dát dohromady mezičasy tak, aby bylo jasné, kdo šel jakou variantu. Už to ale asi nebude dnes.

12.2. 2023 16:41
Zveřejnili jsme mapy s tratěmi.

12.2. 2023 16:40
Vítězi jubilejního XX. ročníku se stali Markéta Mulíčková v kategorii D, Filip Adámek v kategorii H, Matěj Toman v kategorii ZV a Lukáš Kozmon v kategorii HDD. Gratulujeme!

12.2. 2023 16:39
Závody jsou úspěšně za námi. Děkujeme všem 181 startujícím za účast a doufáme, že se jim závod líbil. První verze výsledků je na ORISu, postupně pracujeme i na verzi, kde bude vidět počet započítaných kontrol v kategoriích D a H.

11.2. 2023 20:24
Na zítřek je vše, včetně narozeninového dortu, připraveno. Těšíme se na vás.

11.2. 2023 20:24
Provedli jsme poslední aktualizaci startovky. K žádným změnám startovních časů nedošlo, pouze jsme zpracovali dohlášky. Nějaké volné mapy stále zbývají ve všech kategoriích.

10.2. 2023 23:31
Lehce jsme aktualizovali startovku podle aktuálního stavu dohlášek. Volných map je ve všech kategoriích stále dost.

9.2. 2023 20:54
Pokud jste se zapomněli přihlásit a rádi byste v neděli běželi, tak máme jako každý rok připraveny ve všech kategoriích nějaké mapy navíc. Neváhejte tedy kontaktovat pořadatele.

9.2. 2023 20:54
Přihlášky jsou uzavřeny, tudíž zveřejňujeme startovky. Snažili jsme se maximálně vyhovět všem požadavkům na časy startu. Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se nám prosím ozvěte.

5.2. 2023 23:09
Dnes jsme byli v terénu naposledy zkontrolovat aktuálnost mapy a doladit popisy kontrol. Při tom jsme pořídili i pár fotek z terénu, na které se můžete podívat ve fotogalerii.

31.1. 2023 22:15
Mottem letošního jubilejního XX. ročníku je 20 let - 20 minut - 20 kontrol. Během dnešního testování tratí jsme si ověřili, že se to za těch 20 minut dá pohodlně stihnout.

31.1. 2023 22:15
Zveřejněny Pokyny včetně parametrů tratí a finty na tratích kategorií D a H.

27.1. 2023 22:19
Bohužel jsme se přes předběžný souhlas nedomluvili na finálních podmínkách pronájmu prostor MŠ Loosova a přesouváme shromaždiště o několik desítek metrů do venkovních prostor na hřiště pod ulicí Loosova. Více podrobností v Rozpise a následně Pokynech.

29.12. 2022 20:16
Spuštěny přihlášky.

29.12. 2022 19:49
Zveřejněn rozpis.

29.12. 2022 19:07
Spuštěny stránky XX. ročníku.
Pokyny

 

Motto:

20 let - 20 minut - 20 kontrol

Datum:

neděle 12.února 2023

Pořadatel:

O-mikron (MBM) - Jiří Zelinka, Jan Pavelka, a další

Typ závodu:

krátký závod částečně v neurbanizovaném prostoru s fintou pro kategorie H a D
krátký závod částečně v neurbanizovaném prostoru pro kategorii ZV
krátký závod v neurbanizovaném prostoru pro kategorii HDD

Shromaždiště:

Kompletně venkovní shromaždiště na bývalém fotbalovém hřišti pod ulicí Loosova (viz plánek). K dispozici budou tunely pro převlékání a odložení věcí. Organizace celého závodu je zachycena na obrázku na konci Pokynů.

Prezentace:

od 9:45 v prostoru shromaždiště. Na prezentaci každý závodník obdrží startovní číslo se svým jménem a časem startu, respektive zapůjčený čip. K dispozici bude rovněž kasička na dobrovolné startovné. Prezentace včetně možnosti dohlášek na volná místa bude fungovat po celou dobu závodu v závislosti na aktuálním vytížení vyčítání.

Doprava:

Autobusem č. 57 na zastávku Loosova. Shromaždiště je vzdáleno od autobusu 250 metrů. Cesta na jeden ze startů vede kolem zastávky autobusu Loosova a bude značena modrobílými fáborky. Přístup na shromaždiště bude možný pouze touto cestou. Nastudujte si prosím obrázek na konci těchto Pokynů. V případě cesty autem parkování nezajišťujeme. Možnosti parkování jsou kdekoliv na veřejných parkovištích na Lesné mimo prostor závodu. Vždy je nutné dodržet závěrečný úsek cesty na shromaždiště dle obrázku na konci těchto Pokynů.

Ražení:

elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. Kontroly budou vybaveny standardně stojanem a velkým lampionem. V případě poruchy elektronického ražení bude kontrolováno velké písmeno na lampionu.

Mapa:

Blob (1:4000, e=2m, formát A4, mapováno VII - X 2022, stav II 2023, mapoval Jiří Zelinka, mapový klíč: ISSprOM 2019), tisk laser, vodovzdorně upraveno (tisk na pretex).

Zvláštní mapové značky:

černý x prolézačka, klepač, jiný umělý objekt
zelený x vývrat
modrá * výrazný kanál, výrazný hydrant, skruž
hnědý Δ plošinka

Terén:

Sídliště s panelovými domy, upravované louky a prudký zalesněný svah s terénními detaily.

Program:

9:30 otevření shromaždiště
9:45 zahájení prezentace
10:10 slavnostní zahájení XX. ročníku a nakrojení narozeninového dortu
10:30 start 00
cca 12:30 uzavření cíle
cca 12:45 vyhlášení výsledků

Vzdálenosti:

shromaždiště - start kategorií H a ZV 50 m, 8 m převýšení (neznačeno, na dohled)
shromaždiště - start kategorií D a HDD 500 m, 38 m převýšení (značeno modrobílými fáborky)
shromaždiště - cíl 0 m, 0 m převýšení (přímo na shromaždišti)
MHD - shromaždiště 250 m, 0 m převýšení (značeno modrobílými fáborky společně s cestou na start)

Rozklusávání:

Ve vyhrazených prostorech zachycených na obrázku na konci těchto Pokynů. Cesta na start kategorií D a HDD vede po okraji závodního prostoru a je přísně zakázáno ji před vlastním závodem opouštět.

Popisy kontrol:

Budou vytištěny na mapě. K dispozici budou i formou samoobsluhy na shromaždišti.

Startovní čísla:

Všichni závodníci včetně těch běžících kategorii HDD, se na startu prokážou startérovi startovním číslem, které obdrží na prezentaci. Bez startovního čísla nebude nikdo vpuštěn na trať. Startovní číslo je pro startéra jedinou zárukou, že je pro vás připravena mapa a že startujete ve správný čas.

Tratě:

Kategorie H (muži), D (ženy), ZV (žactvo, veteráni, příchozí), HDD (děti). Směrné časy pro kategorie H a D jsou 17,5 minuty, pro kategorie HDD a ZV 15 minut. Časový limit pro kategorie HDD a ZV 60 minut. V případě kategorií H a D nebude mít smysl být na trati déle než 40 minut. Doporučena je obuv s dobrým vzorkem. Asfaltu je na trati minimum, takže klidně i boty s hřeby. Doporučujeme rovněž krytí dolních i horních končetin.
Trať kategorie HDD je nefáborkovaná a stavěna co možná nejjednodušší. Je vedena zcela mimo oblasti s dopravou a děti, které zvládnou závody kategorie HD10 je možné na trať bez obav pustit bez doprovodu.
Trať kategorie ZV je vedena i fyzicky náročnějšími pasážemi ve svahu. Nejstarším veteránům doporučujeme zvážení přihlášky do kategorie H nebo D, kde se je možné prudkému svahu zcela vyhnout.
POZOR! Na trati kategorií H a D je finta. Obě tratě jsou postaveny jako scorelauf na 20 kontrol s časovým limitem 20 minut. Za každou započatou minutu nad časový limit bude odečtena jedna kontrola. Tratě nemají žádnou sběrnou kontrolu a do cíle je možné dobíhat z kterékoliv z kontrol. Při sestavování konečných výsledků bude prvním kritériem počet oražených kontrol po odečtu za překročení času, druhým kritériem bude dosažený čas.

Parametry tratí:

Délky tratí H a D jsou meřeny po postupu jedné z rozumných variant
kategorie délka převýšení počet kontrol
H 3040 metrů 126 metrů 20
D 2590 metrů 108 metrů 20
ZV 1800 metrů 78 metrů 12
HDD 1500 metrů 34 metrů 8

Start:

Intervalový, minimálně po 1 minutě v rámci kategorie.
Závodníci kategorie HDD mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 – 60. V jednu minutu bude vypuštěn na trať vždy maximálně jeden závodník Kategorie HDD, jedinou výjimkou může být doprovod více závodníků jedním dospělým.
Pokud plánujete běžet svůj závod a zároveň doprovázet dítě na trati HDD je nutné nejprve absolvovat svůj vlastní závod. Toto pravidlo bude kontrolováno. Neváhejte ovšem kontaktovat pořadatele s prosbou o svůj brzký start.

Zakázané prostory:

Během vlastního závodu je zakázáno probíhat přes shromaždiště. V závodní mapě bude vyznačeno jako zakázaný prostor. Dále je nutné respektovat sprintový mapový klíč v použité verzi, která neobsahuje nepřekonatelnou vegetaci. Mimo vlastní závod je zakázáno vstupovat do prostoru závodu (veškerý prostor mimo shromaždiště a cesty na start).

Občerstvení:

Po doběhu bude k dispozici čaj v ceně dobrovolného startovného. Od okamžiku slavnostního zahájení bude na shromaždišti nakrojený výroční dort.

Výsledky:

Průběžné výsledky se budeme snažit zveřejňovat na shromaždišti. Finální výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na webu závodu.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení tři nejlepších ve všech kategoriích proběhne po skončení závodu zhruba ve 12:45. Všichni vyhlášení závodníci obdrží sladké ceny. Drobné ceny jsou připraveny rovněž pro všechny účastníky kategorie HDD.

Funkcionáři:

Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2
Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2
Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2

 

Hodně úspěchů při závodě přejí členové MBM

 

 

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6