WebZdarma.cz

19.2.2022
XIX. ročník

Aktuality

23.2. 2022 23:50
Své postupy si můžete nahrát a porovnat zde.

21.2. 2022 23:10
Všechny krabičky jsou vyčteny a výsledky tudíž prohlašujeme za oficiální. Ještě jednou děkujeme všem 198 účastníkům a těšíme se na vás zase za rok.

20.2. 2022 0:07
Ve fotogalerii jsme zveřejnili pár fotek z průběhu závodu.

19.2. 2022 23:33
Na shromaždišti nám zůstaly dvě černé rukavice. Jedna levá prstová z thermo materiálu a druhá palcová úpletová. Dále se v prostoru cíle našla palcová buzola Suunto Arrow 1 na levou ruku. Pokud něco z toho postrádáte, ozvěte se pořadatelům.

19.2. 2022 22:02
Zveřejnili jsme mezičasy.

19.2. 2022 21:34
Zveřejnili jsme první verzi výsledků. V několika případech ještě budeme vyčítat krabičky, abychom ověřili správnost ražení. Budeme vás informovat, jakmile budou výsledky definitivní.

19.2. 2022 17:27
Závod je za námi. Doufáme, že se vám líbil a užili jste si ho. Intenzivně pracujeme na zpracování konečných výsledků. Zatím se můžete podívat na mapy s tratěmi všech kategorií.

18.2. 2022 23:52
Na zítřejší závod je vše nachystáno. Těšíme se na vás na startu.

18.2. 2022 20:50
Zveřejňujeme aktuální verzi startovky, v níž jsou zahrnuty veškeré dohlášky a změny. Volných map je stále dostatek. Pokud se chcete dohlásit můžete buď ještě napsat mail pořadatelům, popřípadě přijít zítra ráno rovnou na prezentaci.

17.2. 2022 21:55
Mapy jsou již vytištěny. V každé kategorii je zatím minimálně 9 volných map. Pokud se chcete dohlásit neváhejte, a kontaktujte pořadatele.

17.2. 2022 21:54
Zveřejnili jsme startovku. Snažili jsme se vyjít vstříc všem požadavkům na čas startu. Pokud jsme na někoho zapomněli, prosím ozvěte se nám.

15.2. 2022 1:06
Zveřejněny Pokyny, jejichž součástí jsou i parametry tratí a popis letošní finty. věnujte jim prosím pozornost.

13.2. 2022 23:49
Během finální revize mapy jsme pořídili pár fotek nově zmapované části terénu. Najdete je ve fotogalerii.

13.2. 2022 23:27
Slunečný víkend jsme využili k finální revizi mapy a testování tratí. Finální parametry se objeví v nejbližších dnech v pokynech. Ukázky nově zmapované části prostoru na webu najdete již nyní.

29.1. 2022 19:54
Přihláškový systém pro registrované závodníky letos funguje pouze na ORISu a je již funkční. Neregistrovaní závodníci se mohou do kategorií ZV a HDD přihlašovat i přes formulář na tomto webu.

29.1. 2022 19:53
Zveřejněn rozpis závodu.

29.1. 2022 18:38
Spuštěny stránky XIX. ročníku.
Pokyny

 

Datum:

sobota 19.února 2022

Pořadatel:

O-mikron (MBM) - Jiří Zelinka, Radek Burdilák, a další

Typ závodu:

krátký závod částečně v neurbanizovaném prostoru s fintou pro kategorie H a D
krátký závod částečně v neurbanizovaném prostoru pro kategorie HDD a ZV

Shromaždiště:

Vnitřní i venkovní prostory Orlovny v Obřanech na adrese Hlaváčova 20 (viz plánek). Uvnitř budovy budou k dispozici dvě šatny a WC. V případě nepřízně počasí bude otevřeno i předsálí. Ve venkovním prostoru Orlovny budou k dispozici tři oddílové tunely.

Prezentace:

od 9:45 v prostoru shromaždiště. Prezentace bude pro předem přihlášené závodníky probíhat samoobslužně tak, že si každý závodník odebere startovní číslo se svým jménem a časem startu. K dispozici bude rovněž kasička na dobrovolné startovné. Na prezentaci bude přítomen pořadatel, který bude řešit změny a dohlášky a bude rovněž vydávat zapůjčené čipy.

Doprava:

Autobusem č. 75 na zastávku Hlaváčová nebo tramvají č.4 na zastávku Obřanský most. Shromaždiště je vzdáleno od autobusu 300 metrů a od tramvaje 520 metrů, ani jedna cesta nebude značena. Prostudujte si prosím plánek organizace závodu zveřejněný v ORISu. V případě cesty autem parkování nezajišťujeme. Možnosti parkování jsou kdekoliv na veřejných parkovištích v Obřanech.

Ražení:

elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. Kontroly budou vybaveny standardně stojanem a velkým lampionem. V případě poruchy elektronického ražení bude kontrolováno velké písmeno na lampionu.

Mapa:

Památník nesvobody (1:4000, e=5m, formát A4, mapováno VII 2020 až I 2021 a XII 2021 až I 2022, stav II 2022, mapoval Jiří Zelinka, mapový klíč: upravený ISOM 2000), tisk laser, vodovzdorně upraveno (tisk na pretex).

Zvláštní mapové značky:

černý x jiný umělý objekt
zelené O výrazný strom
zelené o jednotlivý strom
zelený x vývrat
hnědé O plošinka
černé O s tečkou uprostřed hraniční kámen, triangulační tyč
modré o studna, kanál
černé o klepač
Nepřekonatelné linie (ploty, zdi, potrubí) jsou kresleny tlustší čarou 0,3 mm. Mapový klíč je ovšem nezakazuje překonávat.

Terén:

Polootevřený prostor s nepravidelně rozprostřenými keři, většími hustníky a velmi nízkou hustotou cest, záhrádkářská kolonie, sídliště a ulice s rodinnými domy.

Program:

9:30 otevření shromaždiště
9:45 zahájení prezentace
10:30 start 00
cca 12:30 uzavření cíle
cca 13:00 vyhlášení výsledků
14:00 uzavření shromaždiště

Vzdálenosti:

shromaždiště - start kategorií H,D a ZV 500 m, 5 m převýšení (značeno modrobílými fáborky)
shromaždiště - start kategorie HDD 290 m, 5 m převýšení (značeno zelenobílými fáborky)
shromaždiště - cíl 400 m, 0 m převýšení (značeno oranžovými fáborky)
MHD - shromaždiště do 520 m

Rozklusávání:

Pro rozklusávání je vyhrazena výhradně cesta na start. Cesta na start vede po okraji závodního prostoru a je přísně zakázáno ji před vlastním závodem opouštět. Pro rozcvičení je vyhrazen dostatečně velký prostor v blízkosti startu. Věnujte pozornost plánku organizace závodu zveřejněném v ORISu

Popisy kontrol:

Nebudou vytištěny na mapě. K dispozici formou samoobsluhy na shromaždišti.

Startovní čísla:

Všichni závodníci včetně těch běžících kategorii HDD, se na startu prokážou startérovi startovním číslem, které si odeberou samoobslužně na shromaždišti. Bez startovního čísla nebude nikdo vpuštěn na trať. Startovní číslo je pro startéra jedinou zárukou, že je pro vás připravena mapa a že startujete ve správný čas.

Tratě:

Kategorie H (muži), D (ženy), ZV (žactvo, veteráni, příchozí), HDD (děti). Směrný čas pro všechny kategorie je v případě suchých podmínek 15 minut. Časový limit pro všechny kategorie 90 minut. Doporučena je obuv s dobrým vzorkem. Boty s hřeby nedoporučujeme, zhruba 50% délky trati se běží po asfaltu. Naopak doporučujeme důsledné krytí dolních i horních končetin
Trať kategorie HDD je nefáborkovaná a stavěna co možná nejjednodušší. Vzhledem k charakteru terénu nedoporučujeme méně zkušené děti pouštět na trať bez doprovodu.
POZOR! Na trati kategorií H a D je finta. Na tyto tratě jsou vloženy dvě bezprostředně po sobě následující trojice kontrol v mapě i popisech značené pořadovým číslem kontroly a dodatkovým písmenem A,B a C. Tedy například 4A,4B,4C,5A,5B,5C. Závodníci si z každé trojice kontrol volí právě jednu, kterou razí a zbylé dvě vynechávají. Jako první přitom vždy razí kontrolu z trojice označené nižším pořadovým číslem. Zbytek trati před a po těchto vložených shlucích závodníci absolvují standardním způsobem. Věnujte prosím pozornost ukázce zákresu

 

Obrazek

 

Parametry tratí:

Rozmezí délek a převíšení zohledňuje jednotlivé varianty finty
kategorie délka převýšení počet kontrol
H 2000-2400 metrů 100-110 metrů 17
D 1700-2100 metrů 80-90 metrů 13
ZV 1500 metrů 70 metrů 13
HDD 1400 metrů 55 metrů 11

Start:

Intervalový, minimálně po 1 minutě v rámci kategorie.
Závodníci kategorie HDD mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 – 60. V jednu minutu bude vypuštěn na trať vždy maximálně jeden závodník Kategorie HDD, jedinou výjimkou může být doprovod více závodníků jedním dospělým. Závodníci kategorie HDD budou mít samostatný start a to z důvodu aby nepřebíhali hlavní silnici vedoucí skrz Obřany.
Pokud plánujete běžet svůj závod a zároveň doprovázet dítě na trati HDD je nutné nejprve absolvovat svůj vlastní závod. Toto pravidlo bude kontrolováno. Neváhejte ovšem kontaktovat pořadatele s prosbou o svůj brzký start.

Zakázané prostory:

Během vlastního závodu je zakázáno vstupovat do soukromých pozemků (znázorněných značkou 527.0 privát). Dále je přísně zakázáno vstupovat do kolejiště železniční tratě Královo Pole - Maloměřice, která prochází jižní částí závodního prostoru. Tuto trať je povoleno překonávat pouze na třech místech a to vždy mimoúrovňově. Tato místa budou v mapě zvýrazněna značkou 708.0 průchod. Kategorie D,H a ZV během závodu přebíhají i hlavní ulici Fryčajova vedoucí napříč Obřany. Tuto ulici je povoleno přebíhat kdekoliv. Provoz ale nebude nijak omezen ani regulován. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při příbíhání této komunikace. Ploty je povoleno překonávat. Prosíme, dodržujte zásady fair play!
Mimo vlastní závod je zakázáno vstupovat do prostoru závodu (veškerý prostor severně od železniční trati Královo Pole - Maloměřice a východně od ulice Cihelní mimo cesty na start, z cíle a od MHD).

Občerstvení:

Po doběhu bude k dispozici čaj v ceně dobrovolného startovného.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány na shromaždišti. Finální výsledky budou zveřejněny po skončení závodu na webu závodu.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení tři nejlepších ve všech kategoriích proběhne po skončení závodu zhruba ve 13:00. Všichni vyhlášení závodníci obdrží sladké ceny. Drobné ceny jsou připraveny rovněž pro všechny účastníky kategorie HDD.

Covid:

Aktuálně platná vládní opatření po nás (snad) nepožadují, abychom vás jakkoliv kontrolovali a ani to neplánujeme, jelikož váš zdravotní stav považujeme za vaši soukromou záležitost. Pokud se ovšem necítíte dobře, nebo se bojíte nákazy COVIDem-19 zvažte svou účast na závodě.

Funkcionáři:

Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2
Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2
Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2

 

Hodně úspěchů při závodě přejí Jiří Zelinka a Radek Burdilák

 

Obrazek

 

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6