2017/18
VI. ročník

Novinky
Pravidla

 

Omezování pořadatelů jednotlivých závodů bylo co možná nejmenší, proto byla formulována pouze 3 jednoduchá pravidla, která musel každý závod zařazený do OBLigy splňovat. Tady jsou:

 

1) Do ligy se budou počítat 4 kategorie: H (muži), D (ženy), K (krátká trať pro žactvo, mladší dorost, veterány a neregistrované příchozí - bude počítáno i redukované pořadí účastníků do 16 let věku), HDD (děti). V případě sprintu lze klidně pro více kategorií použít jednu trať se samostatným hodnocením.

2) Maximální směrný čas pro jednotlivé kategorie je H = 60 minut, D = 40 minut, K = 30 minut a HDD = 20 minut běhu

3) Formát závodu může být libovolný a invenci se meze nekladou. Vždy ale musí být možnost jasně určit pořadí a trať (podmínky) musí být pro všechny závodníky v dané kategorii stejná.

 

Bodováno bylo na každém závodě prvních patnáct závodníků v cíli systémem 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Počet závodů počítaný do celkového pořadí závisel na celkovém počtu závodů v daném ročníku, ale typicky se škrtal jeden, maximálně dva závody.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6