13.10.2018
Soběšice

Novinky

12.10.2018 17:42
Zveřejněny startovky

12.10.2018 17:42
Zveřejněny pokyny

5.10.2018 23:30
Zveřejněny parametry tratí a pár fotek z terénu

6.9.2018 21:24
Zveřejněn rozpis závodu

24.8.2018 22:55
Na starou mapu prostoru závodu se můžete podívat zde

18.8.2018 21:50
Spuštěny stránky závodu.
Rozpis

 

Datum:

sobota 13. října 2018

Pořádající orgán:

Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt:

TJ O-mikron z.s. a TJ Spartak první brněnská z.s.

Typ závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Zařazení do soutěží:

10. závod Jihomoravské ligy žactva, dorostu, dospělých a veteránů, rankingový závod s koeficientem 1.00, veřejný závod

Centrum závodu:

fotbalové hřiště FC Soběšice (49.2568297N, 16.6175025E)

Prezentace:

v den závodu od 9.00 do 10.00 h v centru závodu

Start 00:

10:30 h

Kategorie:

D10, H10, D12, H12, D14, H14 - žactvo
D16, H16, D18, H18 - dorost
H21C, D21C, H21D, D21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55, H65 - dospělí
HU, DU – upravená mapa bez cest, kategorie nejsou zařazen y do rankingu ani JmL
D10N, H10N - (fáborkovaná trať) žactvo
HDR - (fáborkovaná trať) rodiče s dětmi
P - (jednoduchá trať cca 3 km) trať pro příchozí
RZL - (radost z lesa) kategorie pro příchozí bez měření času

Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti, bod 10.5 a 12.5

Přihlášky:

závodníci registrovaní v ČSOS přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4467)

Závodníci neregistrovaní v ČSOS mají možnost se přihlásit přes přihláškový systém na webu závodu (http://o-mikron.czechian.net/JmL2015) a to pouze do kategorií HDR, P a RZL. Do kategorie RZL se není nutné hlásit předem, na shromaždišti bude k dispozici dostatečný počet map.

Výjimečně je možné se přihlásit mailem zpracovateli přihlášek (hapecko@mail.muni.cz). Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu. Přihláška je platná až po obdržení odpovědi.

Termíny přihlášek:

řádný termín končí v pondělí 8.října 2018 v 23:59 h později pouze dle možností pořadatelů za zvýšený vklad
na webu závodu do kategorií HDR, P a RZL je možné se přihlašovat do čtvrtka 11.října do 23:59 hod

Vklady:

žactvo 40 Kč, ostatní 80 Kč
Po řádném termínu přihlášek a nebo na prezentaci v den závodu za 200% uvedeného vkladu, kategorie HDR, P a RZL 40 Kč bez ohledu na datum přihlášky

Vklady jsou splatné na klubový účet TJ Spartak první brněnská číslo 2800116457/2010. Pro platbu použijte variabilní symbol ve tvaru 1310XXX, kde XXXX je číslo vašeho klubu vadresáři ČSOS. Možná je i platba v hotovosti na prezentaci.

Mapa:

SOBĚŠICE, mapoval Petr Matula, interval vrstevnic 5 m, stav září 2018, mapový klíč ISOM 2017, formát A4, laserový tisk, vodovzdorná úprava (PRETEX), měřítko 1:10 000

Terén:

kopcovitý porostově pestrý les, hustá síť komunikací

Vzdálenosti:

parkoviště – přilehlé komunikace v Soběšicích
centrum – zastávka MHD: 440 m
centrum – start: 500 m
centrum – cíl: 0 m

Systém ražení:

elektronický – SportIdent
krabičky budou fungovat v kontaktním režimu ražení, SI AIR bude vypnuto
čísla čipů a požadavky na zapůjčení je nutné uvést v přihlášce, při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč
Na prezentaci bude možné zapůjčit čip za poplatek 20 Kč.

Hlavní funkcionáři:

ředitel: Libor Robotka
hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka, R2
stavitel tratí: Radim Kheil, R3

Informace:

na webu závodu http://o-mikron.czechian.net/JmL, na kartě závodu v systému ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4467, popřípadě na emailu kheil@email.cz (Radim Kheil)

Předpisy závodu:

Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti, Prováděcí pokyny soutěží JMO pro rok 2018

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, protesty k výsledkům závodu doručit na adresu – Fillova 12, 638 00, Brno

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 3.9.2018

Rozpis ke stažení ve formátu pdf

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6